وبلاگ اشکالات احتمالی چاپگرهای لیزری
اشکالات احتمالی چاپگرهای لیزری

اشکالات احتمالی چاپگرهای لیزری

با توجه به نیازهای کاربران، بخش جدیدی در وب سایت همچاپ ایجاد شده است که به مطالب مربوط به چاپگرهای خانگی و اداری می پردازد. با توجه به اینکه بیشتر طراحان و گرافیست ها، خروجی اولیه سندی که باید چاپ شود، در قالب پروتوتایپ با چاپگرهای خود انجام می دهند، لازم دیدیم در همچاپ مطالبی درباره پرینترها نیز منتشر نماییم.
برای شروع بخش مربوط به چاپگرهای خانگی و اداری، با متداول ترین مشکلاتی که برای چاپگرهای لیزری رخ می دهد آغاز می کنیم.
چاپگرهای لیزری شاید بیشترین ضریب نفوذ را بین انواع چاپگر در ادارات و کارهای غیررسمی داشته باشند. هم به دلیل کارایی بالاتر و هم به علت هزینه پرینت مقرون به صرفه تر.
اما هنگام کار با این دستگاه ها، معمولاً خطاهایی رخ می دهد که لیست متداول ترین خطاهای پرینترهای لیزری را در این مقاله از همچاپ برای شما جمع آوری کرده ایم:

 • paper out: كاست كاغذ را مجددا پر كنید و در جای خود قرار دهید.
 • printer power off: دستگاه را درست ببندید و كلید onlineرا فشار دهید.
 • paper jan: كاغذ گیر كرده را بیرون آورید و كلید online
 • را فشار دهید.   
 • cartridge not installey: كارتریج را نصب كنید و كلید onlineرا فشار هید.
 • regester manual paper feed: كاغذی با اندازه مناسب داخل تغذیه كننده دستی قرار دهید.
 • Reguest for font cartridge setting: كارتریج فونت را مجددا تنظیم كنید و كلید onlineرا فشار دهید.
 • page bufeer overflow: با استفاده از كلید error skipخطا را ری ست كنید و كلید onlineرا فشار دهید.
 • print over run: با استفاده از Error Skipخطا را ری ست كنید و كلید onlineرا فشار دهید.
 • Receiving bufeer: ابتدا كلید Error skhpو سپس كلید onlineرا فشار دهید.
 • Download overflow: با استفاده از كلید Error skipخطا را ری ست كنید و كلید onlineرا فشار دهید.
 • paint memory overflow: با استفاده از كلید  Error skipخطا را ری ست كنید و كلیدonline را فشاردهید.   
 • rector graphics reject: كار جاری را لغو كنید.
 • ·work memory overflow : با استفاده از كلید Error skip خطا را ری ست كنید و كلید onlineرا فشار دهید.
 • communication error: با استفاده از كلید Error skipخطا را ری ست كنید و كلید onlineرا فشار دهید.
 • print check reguest: با استفاده از كلید Error skipخطا را ری ست كنید و كلیدonline را فشار دهید.
 • fixing assembly: دستگاه را خاموش كنید. 10 دقیقه صبر نمائید و سپس دوباره آن را روشن كنید.
 • beam defect fault: با استفاده از كلید Error skipآن را ری ست كنید.
 • laser temper ature control fault: دستگاه را خاموش كنید. 10 دقیقه صبر كنید و سپس دوباره آن را روشن كنید.
 • main motor fault: با استفاده از كلید Error skipخطا را ری ست كنید.
 • printer control: با استفاده از كلید Error skip خطا را ری ست كنید.
 • Bus Error: دستگاه را خاموش و سپس روشن كنید.
 • Program Rom Check: دستگاه را خاموش و سپس روشن كنید.
 • Built – in Font Rom: دستگاه را خاموش و سپس روشن كنید.
 • dynamic ram Error: دستگاه را خاموش و سپس روشن كنید.
 • Scan Bufffer Error: دستگاه را خاموش و سپس روشن كنید.
 • dynamic Ram control fault: دستگاه را خاموش و سپس روشن كنید.

برچسب ها و کلمات کلیدی: چاپگر ، پرینتر ، چاپگر_لیزری ، پرینتر_لیزری ، پرینت ، دیجیتال ، لیزر ، لیست_خطاهای_اشکالات_ارور ، Error ،
مطالب مرتبط
لوگوی همچاپ