وبلاگ قیمت روز کاغذ | 12 آذر 1396
قیمت روز کاغذ | 12 آذر 1396

قیمت روز کاغذ | 12 آذر 1396

کاغذ تحریر12/09/96
70گرم 100.70|اندونزی سفید فی  هربند111000 تومان
70گرم 60.90|اندونزی سفید فی  هربند90000 تومان
70گرم 100.70|اندونزی آپریل سبز فی  هربند102000 تومان
70گرم 60.90|اندونزی آپریل سبز فی  هربند82000 تومان
 70گرم 100.70| چینی چمینگ فی  هربند110000 تومان
70گرم 60.90 |چینی چمینگ فی  هربند90000 تومان
70گرم 100.70|اندونزی اکسترا فی هر بند 110000 تومان
70گرم 60.90 |اندونزی اکسترا فی هر بند90000 تومان


گلاسه موریم و هانسول
90گرم تا200گرم فی هر بند37000 تومان
250گرم فی هر بند3800 تومان
300گرم 100.70 مات و براق فی هر بند3800 تومان
300گرم 60.90 براق و مات فی هر بند3800 تومان

 


برچسب ها و کلمات کلیدی: قیمت ، قیمت کاغذ ، کاغذ ، قیمت روز ، همچاپ ، چاپ آنلاین ،
مطالب مرتبط
لوگوی همچاپ