وبلاگ قیمت روز کاغذ | 19 آذر 1396
قیمت روز کاغذ | 19 آذر 1396

قیمت روز کاغذ | 19 آذر 1396

کاغذ تحریر19/09/96
70گرم 100.70|اندونزی سفید فی  هربند104000 تومان
70گرم 60.90|اندونزی سفید فی  هربند84000 تومان
70گرم 100.70|چینی چمینگ فی  هربند101000 تومان
70گرم 60.90 |چینی چمینگ فی  هربند81000 تومان
70گرم 100.70|اندونزی اکسترا فی هر بند 102000 تومان
70گرم 60.90 |اندونزی اکسترا فی هر بند82000 تومان
80گرم 100.70|اندونزی اکسترا فی هر بند 127000 تومان
80گرم 60.90 |اندونزی اکسترا فی هر بند97000 تومان
70گرم 100.70|اندونزی آپریل سبز فی هر بند 100000 تومان
70گرم 60.90 | اندونزی آپریل سبز فی هر بند80000 تومان
80گرم 100.70|اندونزی آپریل سبز فی هر بند 125000 تومان
80گرم 60.90 | اندونزی آپریل سبز فی هر بند95000 تومان

گلاسه موریم و هانسول
90گرم تا200گرم فی هر بند37000 تومان
250گرم 100.70براق فی هر بند3900 تومان
250گرم فی هر بند3850 تومان
300گرم 100.70 مات و براق فی هر بند3850 تومان
300گرم 60.90 براق و مات فی هر بند3850 تومان

 


برچسب ها و کلمات کلیدی: قیمت ، قیمت کاغذ ، کاغذ ، قیمت روز ، همچاپ ، چاپ آنلاین ،
مطالب مرتبط
لوگوی همچاپ