وبلاگ قیمت روز کاغذ | 23 آذر 1396
قیمت روز کاغذ | 23 آذر 1396

قیمت روز کاغذ | 23 آذر 1396

کاغذ تحریر23/09/96
70گرم 100.70|اندونزی سفید فی  هربند98000 تومان
70گرم 60.90|اندونزی سفید فی  هربند77000 تومان
80گرم 100.70|اندونزی سفید فی  هربند1254000 تومان
80گرم 60.90|اندونزی سفید فی  هربند95000 تومان
70گرم 100.70|چینی چمینگ فی  هربند95000 تومان
70گرم 60.90 |چینی چمینگ فی  هربند77500 تومان
80گرم 100.70|چینی چمینگ فی  هربند123000 تومان
80گرم 60.90 |چینی چمینگ فی  هربند93000 تومان
70گرم 100.70|اندونزی اکسترا فی هر بند 98000 تومان
70گرم 60.90 |اندونزی اکسترا فی هر بند78000 تومان
70گرم 100.70|اندونزی آپریل سبز فی هر بند 975000 تومان
70گرم 60.90 | اندونزی آپریل سبز فی هر بند77500 تومان
80گرم 100.70|اندونزی آپریل سبز فی هر بند 125000 تومان
80گرم 60.90 | اندونزی آپریل سبز فی هر بند94000 تومان

گلاسه موریم و هانسول
90گرم تا200گرم فی هر بند37000 تومان
250گرم فی هر بند3850 تومان
300گرم 100.70 مات و براق فی هر بند3850 تومان
300گرم 60.90 براق و مات فی هر بند3850 تومان

 


برچسب ها و کلمات کلیدی: قیمت ، قیمت کاغذ ، کاغذ ، قیمت روز ، همچاپ ، چاپ آنلاین ،
مطالب مرتبط
لوگوی همچاپ