وبلاگ قیمت روز کاغذ | 28 آذر 1396
قیمت روز کاغذ | 28 آذر 1396

قیمت روز کاغذ | 28 آذر 1396

کاغذ تحریر28/09/96
70گرم 100.70|اندونزی سفید فی  هربند94000 تومان
70گرم 60.90|اندونزی سفید فی  هربند74000 تومان
80گرم 100.70|اندونزی سفید فی  هربند124000 تومان
80گرم 60.90|اندونزی سفید فی  هربند94000 تومان
70گرم 100.70|چینی چمینگ فی  هربند93000 تومان
70گرم 60.90 |چینی چمینگ فی  هربند73000 تومان
80گرم 100.70|چینی چمینگ فی  هربند123000 تومان
80گرم 60.90 |چینی چمینگ فی  هربند93000 تومان
70گرم 100.70|اندونزی اکسترا فی هر بند 94000 تومان
70گرم 60.90 |اندونزی اکسترا فی هر بند74000 تومان
70گرم 100.70|اندونزی آپریل مشکی فی هر بند 101000 تومان
70گرم 60.90 | اندونزی آپریل مشکی فی هر بند81000 تومان
80گرم 100.70|اندونزی آپریل مشکی فی هر بند 126000 تومان
80گرم 60.90 | اندونزی آپریل مشکی فی هر بند96000 تومان

گلاسه موریم و هانسول
90گرم تا200گرم فی هر بند37000 تومان
250گرم فی هر بند3850 تومان
300گرم 100.70 مات و براق فی هر بند3850 تومان
300گرم 60.90 براق و مات فی هر بند3850 تومان

 


برچسب ها و کلمات کلیدی: قیمت ، قیمت کاغذ ، کاغذ ، قیمت روز ، همچاپ ، چاپ آنلاین ،
مطالب مرتبط
لوگوی همچاپ