انواع سایز و شکل چاپ کارت ویزیت
انواع سایز و شکل چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت در اندازه‌ها و شکل‌های متفاوتی طراحی و چاپ می‌شود.  سایزهای استاندارد چاپ کارت ویزیت 5×9 و 5.5×8.5 و شکل‌های استاندارد مستطیل و مربع است.