کدام سایز برای طراحی تراکت تبلیغاتی مناسب است؟
کدام سایز برای طراحی تراکت تبلیغاتی مناسب است؟

تراکت در اندازه های A4 تا DL روی کاغذهای تحریر 80 گرم، گلاسه 135 گرم و کرافت 80 گرم چاپ می‌شود. از آن جایی که ویژگی های هر یک از این کاغذها نسبت به هم متفاوت است باید متناسب با نیاز خود تراکت را چاپ کنید.